Heerlijk naakt sex in de rimboe

heerlijk naakt sex in de rimboe

Geen dorpje in de buurt te bekennen en ook geen boom, struik of steen waar we de kabel van de lier aan zouden kunnen vastmaken. Na lang overleg besloten Uzuri en ik dat we de meeste kans hadden om los te komen als we iets onder de banden van de auto konden krijgen.

Aangezien er geen materiaal in de wijde omgeving te vinden was bleef er niks anders over dan onze kleding daarvoor te gebruiken. Ik had dit al eens eerder in een stripboek gezien en hoopte maar dat het zou lukken. Hij gaf Rian de opdracht om de omgeving in de gaten te houden zodat we niet plotseling verrast zouden worden door een leeuw of ander roofdier terwijl wij bezig zouden zijn de jeep los te krijgen.

Ze klom bovenop de motorkap van de jeep met in haar hand het geweer van Uzuri en met haar andere hand boven haar ogen speurde ze angstig de omgeving af. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, trok Uzuri zijn kaki blouse en korte broek uit en legde die voor de voorwielen.

Ik zag Marieke met meer dan gemiddelde interesse naar zijn gespierde zwarte lichaam kijken, waarbij haar blik vooral even gefixeerd bleef op zijn goed gevulde short! Ik knipoogde lachend naar haar en volgde toen zijn voorbeeld en kleedde me ook tot op m’n short uit.

Afwachtend keken Uzuri en ik de anderen aan. Geert was de volgende die zijn kleding ter beschikking stelde en toen konden Marieke en Rian niet meer achter blijven. Aarzelend begon Rian haar blouse open te knopen en toen ze daar mee klaar was stond Marieke al in haar witte string en beha naast de jeep. Nu zag ik Uzuri op zijn beurt haar bekijken en zijn ogen twinkelden bij het zien van haar ferme D-cup en de ronde billen! Uiteindelijk stond ook Rian in haar ondergoed, een blauwe kanten slip en bijpassende beha, op de motorkap.

Nadat ik dat plaatje eens goed in me had opgenomen, hielp ik Uzuri met het neerleggen van de kleding zodat de modderlaag zo goed als bedekt was. We rolden de kabel van de lier uit en nadat Marieke achter het stuur was gaan zitten, trokken Uzuri, Geert en ik de kabel strak. We hadden meteen succes! De wielen rolden over de kledingstukken die op hun beurt diep in de modder werden gedrukt, maar het gevaarte kwam in beweging.

We trokken uit alle macht aan de kabel en Marieke hield de jeep aan het rollen. Een minuutje later stond de jeep op het zanderige pad en kon op eigen kracht weer vooruit komen. Terwijl Uzuri de kabel van de lier weer binnen haalde, gingen Geert en ik onze kleding verzamelen. Alles zat zwaar onder de modder en Rian vroeg zich af hoe we dat weer aan zouden kunnen doen. Uzuri stelde haar gerust door te zeggen dat we wat verderop een snelstromende rivier zouden kruisen waarin we de kleren zouden kunnen wassen.

Bij deze temperatuur is het dan droog ruim voordat we het dorp van de Nguna-stam bereiken. Uzuri haalde slechts zijn schouders op en knikte bevestigend. Ondergoed is toch ook kleding? En onthoud goed Geert; dit is Afrika man! Rian keek hem afkeurend aan en toverde toen ergens een fles zonnebrandcrème tevoorschijn en begon zich uit voorzorg tegen de felle Afrikaanse zon in te smeren.

Ze gaf de fles rond en terwijl Uzuri weer achter het stuur kroop smeerden wij onszelf in. Marieke was met de fotocamera in de aanslag voorin naast Uzuri gaan zitten en wanneer ze een springbok, zebra of giraffe zag, stond ze op om vanuit de jeep de dieren op de gevoelige plaat vast te leggen. Op die momenten zag ik Uzuri zijn hoofd opzij draaien en haar billen goedkeurend bekijken.

Ik tikte hem op een keer op de schouder en zei: Maar toen hij in de binnenspiegel naar mij keek en zag dat ik lachte, reageerde hij met een brede grijns: Stiekem keek ik opzij naar Geert en Rian en waar ik bij Rian een voorzichtig lachje om haar mond zag, zag ik totale afkeuring op het gereserveerde gezicht van Geert.

Ik kon het toch niet nalaten om te zeggen: Het koele water nodigde ons allemaal uit om snel uit de jeep te komen en zo stonden we op een rij de modderige kleding schoon te wassen. Marieke stond voorover gebogen en daarbij rolden haar borsten bijna uit de beha. Uzuri keek haar met een brede grijns op z’n gezicht aan en ze lachte verleidelijk terug en gooide hem een handvol water toe. Dat was het begin van een miniatuurwatergevecht en ze spatten elkaar helemaal nat. Ik keek vanuit m’n ooghoek naar Rian en zag haar, verborgen voor haar man, lachen.

Ze draaide zich wat meer om zodat ze met haar rug naar Geert stond, en waarbij ik nu recht in haar kleine behaatje keek. Plots keek ze me aan en ik voelde me betrapt en wilde me al verontschuldigen toen ik haar lief zag lachen. Ze ging op de met keien bedekte bodem van de rivier zitten en zuchtte: Ik voelde me kleuren, en toen ik haar aankeek lachte ze geheimzinnig. Naast mij waren Marieke en Uzuri inmiddels gestopt met hun watergevecht en ik draaide maar snel mijn blik hun kant op. Uzuri haalde z’n schouders op en lachte: Ik stootte Marieke aan en lachend, althans vier mensen, klommen we in de jeep.

Nadat we een half uurtje op weg waren, waren de T-shirts en blouses die aan de jeep wapperden al zover gedroogd dat we ze weer aan konden trekken, en nog eens een half uurtje later lukte dat ook met de broeken. Toen we het dorp van de Nguna’s binnen reden waren we dan ook weer helemaal gekleed. Daar hebben we dan alle moeite voor gedaan om fatsoenlijk voor de dag te komen”, lachte Marieke, stootte me aan en wees naar de stamleden die naar de auto kwamen lopen.

Zowel de mannen als de vrouwen droegen slechts een rokje van smalle, elkaar overlappende strookjes ruw leer. Voor de rest waren ze op versierselen om nek, armen en enkels na, naakt. Het viel op dat het over het algemeen allemaal ouderen waren; dunne, pezige mannen en gezette, dikke vrouwen met grote hangborsten. Uzuri verklaarde ons dat het slechts aan de ouderen voorbehouden was om vreemdelingen te ontvangen en dat zij eerst het vertrouwen in de gasten moesten hebben alvorens de jeugd zich in hun buurt mocht vertonen.

Ik stootte haar aan ten teken dat ze stil moest zijn. Een van de oudere mannen begon te praten en stak Uzuri z’n hand toe. Gedurende het hele gesprek hielden ze elkaars handen vast. Toen de man uitgesproken was, sprak Uzuri in dezelfde vreemde taal terug tegen hem en daarna richtte hij zich tot ons. Geert nam nu het woord en zei tegen Uzuri: Zeg hem dat we vereerd zijn samen met hen te mogen eten en dat we uitkijken naar hun opvoering. Geert was zo trots als een pauw dat het dorpshoofd hem persoonlijk aansprak en keek verwaand rond.

Marieke knipoogde stiekem naar Uzuri en mij en we moesten alle drie een beetje lachen. Toen we ’s avonds door Uzuri bij onze slaaphutten opgehaald werden en op het dorpsplein aankwamen, zat daar al een grote kring Nguna’s op op de grond uitgespreide kleden. We kregen een plaats aangewezen en gingen zitten. Uit de dichtstbijzijnde hut kwam een jonge vrouw gelopen met een pakket in haar hand. Een vrouw, naar later bleek de vrouw van het dorpshoofd, stond op en begon te praten.

Toen ze uitgesproken was, vertaalde Uzuri haar woorden. Daarom hebben ze voor ons traditionele Nguna kleding en versierselen. Iedere keer als ze bukte schoof haar rokje op en toonde ze haar stevige gladde bruine billen. Hij lachte met me mee en zei, terwijl hij veelbetekenend z’n wenkbrauwen ophaalde: Ze wisselden weer wat woorden en toen keek hij ons aan: Je denkt toch niet dat wij hier in zo’n apenrokje gaan rondlopen?

En zei denken en verwachten dat ook! Dit is Afrika, man! Wij zijn gast in hun dorp en volgens Afrikaans gebruik passen wij ons dan aan.

Was jij trouwens niet degene die bij aankomst in het dorp tegen het dorpshoofd zei blij te zijn met hen samen te mogen zijn? Marieke en ik stonden als eerste op om naar onze hut te lopen en ons om te gaan kleden.

Rian stond ook op en keek boos naar haar man die toen ook maar zwichtte. In het televisieprogramma ‘Groeten uit de rimboe’ hadden we al gezien hoe blij inheemse stammen konden zijn als je als gast jezelf aanpaste aan hun gebruiken en kleding en we besloten dan ook niet moeilijk te doen. Op vakantie naar Spanje of Kroatië gingen we ook met groot gemak naar het naaktstrand, dus waarom zouden we dan hier niet in een rokje rond lopen?

We kleedden onszelf helemaal uit en hielpen elkaar het rokje aantrekken. Ze keek me vragend aan. Weet zeker dat in ieder geval één iemand het leuk vindt om te zien…” Ze keek me aan en glimlachte naar me.

Het is een aardige gast. Terwijl ze krom stond kwamen haar billen onder de rok uit en ik maakte van de gelegenheid gebruik om ze vast te pakken. Ze veerde overeind en zei: We schrokken van het gejoel op het moment dat we de hut uitkwamen en in een reactie greep Marieke m’n hand vast. Bij onze hutten stond een groepje vrouwen uitbundige keelgeluiden uit te stoten en te dansen. Uzuri kwam, ook gehuld in een rokje van leer, met een brede grijns op z’n gezicht naar ons toelopen en stelde ons gerust.

Ze joelen van blijdschap. Ze zijn het niet gewend dat toeristen zich zo goed aanpassen als jullie. De meeste toeristen die hier komen willen wel een rokje aan maar doen dat over hun broek heen en de vrouwen houden altijd een shirtje of minstens een beha aan!

Ze maakte een sprong en begon wederom te joelen. Het geluid om ons heen verstomde heel even en Uzuri draaide zich om. Geert en Rian kwamen ook hun hut uit. De vrouwen begonnen aan Geert en z’n vrouw te plukken en kakelden om het hardst. Uzuri legde hen uit waar het over ging maar Geert’s hoofd werd rood en hij zei: Mijn vrouw houdt haar slip en beha aan en ook ik houd m’n ondergoed aan. Ze trokken teleurgestelde gezichten en draaiden zich weer om naar Marieke en mij.

Ze hadden potjes met een soort van pasta erin bij zich en keken ons vragend aan. Ze wezen op de op hun huid aangebrachte strepen en tekens en keken ons weer vragen aan. Als verwacht wilde Geert niet hebben dat hij en z’n vrouw de versierselen ook aangebracht kregen, maar nu kwam Rian in opstand en duwde hem aan de kant.

Zonder hem aan te kijken knikte ze naar de vrouwen en zei intussen bits tegen hem dat ze haar eigen beslissingen wel kon nemen. Toen de vrouwen klaar met haar waren vertrokken we, voorafgegaan door de joelende en dansende vrouwen, weer naar het dorpsplein. Daar aangekomen begon de gehele stam bij het zien van ons, te dansen en te zingen. Dat ging een poosje door tot het stamhoofd opstond en een gebaar maakte. Meteen werd het stil en ging iedereen zitten.

Hij sprak in z’n eigen brabbeltaaltje weer enige woorden van dank naar ons uit en toen was het tijd om te gaan eten. Terwijl wij ons omkleedden hadden de Nguna’s aan twee reusachtige spitten vlees gestoken, dat nu rondgedraaid werd boven een paar grote vuren. Als eersten kregen wij opgediend en het vlees smaakte lekker. De angst die we vooraf hadden om dingen te moeten eten die we niet zouden lusten, bleek ongegrond te zijn.

Zij hadden natuurlijk ook geleerd van de vele toeristen die dit dorp inmiddels bezocht hadden en de maaltijd was eerder Europees als Afrikaans te noemen. Na het eten klapte het stamhoofd in zijn handen en een groep jonge mannen en vrouwen trad aan. Het was inmiddels schemerig geworden. De jonge mannen en vrouwen, ook slechts gekleed in een kort leren rokje, begonnen te dansen op muziek die door een viertal trommels werd gemaakt en ze werden met zang begeleid door de mannen en vrouwen uit de kring van toeschouwers waarin ook wij zaten.

Ze sprongen hoog in de lucht om daarna zwaar op hun voeten op de stoffige grond te landen. Ondanks dat er maar vier trommels waren klonk de muziek mooi en de zang maakte het kompleet. De dansers werden opgezweept door het ritme van de trommels en hun sprongen werden steeds hoger. Het stof van de grond dwarrelde omhoog en maakte hun benen tot aan de knieën wit. Ik keek opzij naar Marieke die zat te genieten van dit schouwspel. Ze merkte dat ik keek en keek terug: De dans of die zwaaiende zwarte slangen die onder hun rokjes uitkomen?

Maar ook de zang en dans zijn leuk hoor. Als ik dat zo zie krijg ik ook zin om te dansen. Als er iets is dat Marieke graag doet, is het dansen en dus stond ze meteen op en liet zich door Uzuri leiden richting de kring van dansers. Een luid gejoel steeg op uit de kring van toeschouwers en sommige mensen stonden op en begonnen verheugd in de lucht te springen toen Uzuri en Marieke mee begonnen te dansen met de jongelui.

De dansers vonden het prachtig en deden hun uiterste best de twee gasten de dans bij te brengen. De toeschouwers zongen en wij deden ons best om mee te zingen met de voor ons onbekende woorden. Het was één groot gezellig feest op het dorpsplein! Toen de dans ten einde was, kwamen Marieke en Uzuri bezweet weer zitten. Het duurde echter niet lang of wij werden door de enthousiaste Nguna’s weer gevraagd om mee te dansen. Ze stond op, pakte Uzuri’s hand vast en samen gingen ze meteen op in het traditionele gedans.

De vrouwen gingen in een kring staan en de mannen in een kring eromheen. Tegengesteld in draairichting dansten ze rond en bij een bepaalde verandering van het ritme van de trommels dansten de vrouwen met hun billen naar achteren tegen het kruis van de man die achter haar stond en daarbij zongen en joelden ze om het hardst.

Ik keek naar mijn vrouw die vol overgave en met een rood hoofd mee deed. Iedere keer drukte een andere man zijn kruis tegen haar billen die door de voorovergebogen houding van de vrouw in deze dans nog maar nauwelijks door haar korte leren rokje bedekt waren!

Het schemerdonker en de rode gloed van de vuren op de achtergrond maakten het een erotisch tafereel. Lachend keek ik opzij naar onze reisgenoten en ik zag dat Rian rode blosjes had en dat Geert afkeurend met een beker drank in z’n hand met z’n hoofd zat te schudden. Dit is je reinste porno! De dans was nu afgelopen en klaarblijkelijk was iedereen vermoeid want er volgde geen nieuwe.

Marieke liet zich met een rood hoofd naast me op het kleed zakken. Ze bevoelde haar wangen en fluisterde: Haar poesje was kletsnat. Hij keek me met kleine oogjes aan en vertelde dat het heel gebruikelijk was dat na een inspannende dans zoals daarnet de dansers even moesten gaan liggen. Marieke stond op en zei: Sommige wilde dieren zoeken in het donker de beschutting van het dorp op. Je moet erg goed uitkijken. Ik loop met je mee! Een stemverheffing rechts naast mij trok m’n aandacht en ik draaide m’n hoofd opzij.

Het dorpshoofd maakte wilde gebaren naar Geert die zwaaiend op z’n benen tegenover de oude man stond. Rian stond er ook bij en probeerde hem overeind te houden. Ik sprong op en vroeg haar wat er aan de hand was. Met overslaande tong zei Geert dat hij waarschijnlijk iets verkeerds gegeten had en zich nu ziek voelde.

Onderweg vertelde ik haar dat het eerder van het lokale bier kwam dan van het eten. Rian bleef in de hut bij haar man en toen ik terug was op het dorpsplein kwamen Marieke en Uzuri er ook aangelopen. Haar wangen waren nog roder dan voorheen en in de gloed van het vuur zag ik nattigheid op haar bovenbeen!

Ze knikte en zei rechtuit: Iedere keer kreeg ik een andere lul tussen m’n billen gedrukt. Sommigen pakte ook echt m’n heupen vast en maakten neukbewegingen! Toen ik daarna met Uzuri naar de hut liep, zag ik zijn kopje tussen de leren flapjes van z’n rok uitsteken en ook nadat ik uit de hut kwam zag ik dat hij nog steeds een erectie had. Hij zag dat ik er naar keek en toen greep hij plotseling onder mijn rok! Ik was zo ontzettend nat dat z’n vinger meteen bij me naar binnen gleed en toen begon hij me stevig te vingeren!

Ik liet het gewoon gebeuren en heb zelfs zijn lul vastgegrepen. Hij trok me tegen zijn borst aan, trok m’n rokje omhoog en met één hand pakte hij m’n borsten vast en met de andere maakte hij me in slechts een paar minuten klaar! Hij begon me te zoenen en toen heb ik zijn paal stevig vastgepakt en hem afgetrokken.

Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat hij ook zo opgewonden was en zo snel zou komen. Plots spoot het tegen m’n poesje aan en op m’n been! Met wat gras heb ik het er afgeveegd maar ik ben dus wat vergeten… Ben je boos? Het zat er al de hele dag aan te komen. Als ik hem naar jou zag kijken, en jij naar hem… Het was toch lekker? Het smaakte naar meer, maar hij had geen condooms bij zich, die lagen in de auto.

Toen hij zag dat we wegliepen kwam hij snel achter ons aan. Denk aan de wilde dieren”, bromde hij en ging voor ons lopen. In de schaduw voor onze hut aangekomen trok Marieke het touwtje van m’n rok los waardoor het ding op de grond viel. Ze boog voorover en nam zonder omhaal mijn gezwollen lid in haar mond. Uzuri keek met grote ogen toe hoe ze me begon te pijpen. Ik knipoogde naar hem en gaf me over aan de heerlijke behandeling die ik van mijn vrouw ontving.

Onze gids schuifelde tot achter Marieke en keek me vragend aan. Toen ik nogmaals knipoogde, schoof hij het rokje, dat door haar houding haar billen toch al niet meer bedekte, nog wat verder omhoog en streelde haar kont. Toen hij merkte dat ik niet negatief reageerde trok hij het touwtje van haar rokje los en het ding gleed van haar af.

Ook zijn eigen rokje verdween op de zanderige grond en hij ging tegen haar aan staan waarbij hij zijn zwarte lul tussen haar billen liet staan. Hij boog zich ietwat voorover en met zijn handen omklemde hij haar tieten terwijl hij met zijn paal neukende bewegingen begon te maken tussen haar billen. Marieke zoog nog wat harder op mijn lul, kreunde goedkeurend en ik zag dat ze haar billen nog wat dichter tegen hem aan duwde.

Hij kwam weer overeind en greep haar bij de heupen. Zijn lul gleed op en neer in haar bilspleet en ik zag dat hij met iedere beweging wat natter begon te worden totdat de dikke bruine eikel glansde in het maanlicht. Marieke greep zijn rechterhand vast en leidde die ongeduldig naar haar kutje, waarop hij haar meteen begon te vingeren. Het duurde niet lang of soppende geluiden klonken in de Afrikaanse nacht en Marieke’s mond begon mij steeds sneller te bewerken. Net toen ik dacht dat ik het niet veel langer meer zou volhouden, begon ze ongecontroleerd met haar heupen te draaien en kwam ze kreunend en snuivend tot haar hoogtepunt!

Ik trok me gauw terug uit haar mond en spoot met een diepe grom over haar borsten heen op het moment dat Uzuri zijn witte goedje tussen haar billen liet landen!

Een beetje stijf van de houding waarin ze een poosje had gestaan, kwam Marieke overeind. Ze gaf ons allebei een kus en zei: Zijn mannen die het vee hoedden, hadden olifanten gespot, en tevens een koppel leeuwen met jongen.

Dat maak je niet altijd mee! Maar dat betekent wel dat we dan nog een nachtje extra hier in het dorp moeten blijven want de plek is niet op onze route. Met het bezoek aan dit dorp, en de twee van vanavond brengt dat het aantal hoogtepunten op vier! En wie weet, hebben we door een extra dag nóg een extra hoogtepunt…” glimlachte ze.

Uzuri grijnsde weer van oor tot oor en draaide met z’n ogen. Marieke en ik gingen de hut in om ons op te frissen voor de nacht. Het was vroeg in de ochtend toen Marieke en ik, getooid in onze rokjes, naar buiten stapten.

Uzuri had de avond ervoor nog met Rian gesproken en ook zij was enthousiast over het tripje naar de olifanten en leeuwen. Geert’s mening had ze niet kunnen vragen, want die lag te slapen. We liepen naar de jeep die aan de rand van het dorp stond en troffen Uzuri en Rian al aan.

Geert was in geen velden of wegen te bekennen en toen ik er naar vroeg vertelde Rian me dat hij nog ziek was en niet mee zou gaan. Brunette met spijkerhalsketting om is geil. Mooie negerin met een nat geil roze kutje.

Meisje met kleine tietjes ligt geil op bed. Naakte oosterse vrouw met geil lichaam. Tienerslet heeft een geil nat harig kutje.

Slet heeft een geil setje rode lingerie aan. Naakte chinese meid is zo geil als boter. Mooiste pornoster litle grapige    Porno filmpje geef me vrouwelijke orgasm    Mooie vaginas tienerjeanssex    Mooie grote tieten bbw brunette uitgebee    Porno tube gratis touw om borsten    Tieners slaaf laat zijn pik flink pijnig    Nederlandse porno holly halston vernieti    Neukfilmpjes kijken gratis borsten ontbl    Vrouw word door lul geneukt hard neuken    Gratis geile porno dominique porno huisv    Mooiste pornoster azieporn    Partnerruil sexvideo jonge vent neukt mo    Zwaargeschapen lullen analsp hl video    Vrouw word door lul geneukt super heet m    Nederlandse porno turkey defloratie.

Copyright © DokterKut. Com - All Rights Reserved. Bekijk dokter kut porno video's zonder aanmelden. Alle modellen zijn 18 jaar en ouder.

...

Neukende mensen tranny limburg
heerlijk naakt sex in de rimboe

Geen dorpje in de buurt te bekennen en ook geen boom, struik of steen waar we de kabel van de lier aan zouden kunnen vastmaken. Na lang overleg besloten Uzuri en ik dat we de meeste kans hadden om los te komen als we iets onder de banden van de auto konden krijgen. Aangezien er geen materiaal in de wijde omgeving te vinden was bleef er niks anders over dan onze kleding daarvoor te gebruiken.

Ik had dit al eens eerder in een stripboek gezien en hoopte maar dat het zou lukken. Hij gaf Rian de opdracht om de omgeving in de gaten te houden zodat we niet plotseling verrast zouden worden door een leeuw of ander roofdier terwijl wij bezig zouden zijn de jeep los te krijgen.

Ze klom bovenop de motorkap van de jeep met in haar hand het geweer van Uzuri en met haar andere hand boven haar ogen speurde ze angstig de omgeving af. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, trok Uzuri zijn kaki blouse en korte broek uit en legde die voor de voorwielen. Ik zag Marieke met meer dan gemiddelde interesse naar zijn gespierde zwarte lichaam kijken, waarbij haar blik vooral even gefixeerd bleef op zijn goed gevulde short!

Ik knipoogde lachend naar haar en volgde toen zijn voorbeeld en kleedde me ook tot op m’n short uit. Afwachtend keken Uzuri en ik de anderen aan. Geert was de volgende die zijn kleding ter beschikking stelde en toen konden Marieke en Rian niet meer achter blijven.

Aarzelend begon Rian haar blouse open te knopen en toen ze daar mee klaar was stond Marieke al in haar witte string en beha naast de jeep. Nu zag ik Uzuri op zijn beurt haar bekijken en zijn ogen twinkelden bij het zien van haar ferme D-cup en de ronde billen!

Uiteindelijk stond ook Rian in haar ondergoed, een blauwe kanten slip en bijpassende beha, op de motorkap. Nadat ik dat plaatje eens goed in me had opgenomen, hielp ik Uzuri met het neerleggen van de kleding zodat de modderlaag zo goed als bedekt was. We rolden de kabel van de lier uit en nadat Marieke achter het stuur was gaan zitten, trokken Uzuri, Geert en ik de kabel strak. We hadden meteen succes! De wielen rolden over de kledingstukken die op hun beurt diep in de modder werden gedrukt, maar het gevaarte kwam in beweging.

We trokken uit alle macht aan de kabel en Marieke hield de jeep aan het rollen. Een minuutje later stond de jeep op het zanderige pad en kon op eigen kracht weer vooruit komen.

Terwijl Uzuri de kabel van de lier weer binnen haalde, gingen Geert en ik onze kleding verzamelen. Alles zat zwaar onder de modder en Rian vroeg zich af hoe we dat weer aan zouden kunnen doen. Uzuri stelde haar gerust door te zeggen dat we wat verderop een snelstromende rivier zouden kruisen waarin we de kleren zouden kunnen wassen. Bij deze temperatuur is het dan droog ruim voordat we het dorp van de Nguna-stam bereiken. Uzuri haalde slechts zijn schouders op en knikte bevestigend.

Ondergoed is toch ook kleding? En onthoud goed Geert; dit is Afrika man! Rian keek hem afkeurend aan en toverde toen ergens een fles zonnebrandcrème tevoorschijn en begon zich uit voorzorg tegen de felle Afrikaanse zon in te smeren.

Ze gaf de fles rond en terwijl Uzuri weer achter het stuur kroop smeerden wij onszelf in. Marieke was met de fotocamera in de aanslag voorin naast Uzuri gaan zitten en wanneer ze een springbok, zebra of giraffe zag, stond ze op om vanuit de jeep de dieren op de gevoelige plaat vast te leggen. Op die momenten zag ik Uzuri zijn hoofd opzij draaien en haar billen goedkeurend bekijken. Ik tikte hem op een keer op de schouder en zei: Maar toen hij in de binnenspiegel naar mij keek en zag dat ik lachte, reageerde hij met een brede grijns: Stiekem keek ik opzij naar Geert en Rian en waar ik bij Rian een voorzichtig lachje om haar mond zag, zag ik totale afkeuring op het gereserveerde gezicht van Geert.

Ik kon het toch niet nalaten om te zeggen: Het koele water nodigde ons allemaal uit om snel uit de jeep te komen en zo stonden we op een rij de modderige kleding schoon te wassen. Marieke stond voorover gebogen en daarbij rolden haar borsten bijna uit de beha. Uzuri keek haar met een brede grijns op z’n gezicht aan en ze lachte verleidelijk terug en gooide hem een handvol water toe. Dat was het begin van een miniatuurwatergevecht en ze spatten elkaar helemaal nat.

Ik keek vanuit m’n ooghoek naar Rian en zag haar, verborgen voor haar man, lachen. Ze draaide zich wat meer om zodat ze met haar rug naar Geert stond, en waarbij ik nu recht in haar kleine behaatje keek. Plots keek ze me aan en ik voelde me betrapt en wilde me al verontschuldigen toen ik haar lief zag lachen.

Ze ging op de met keien bedekte bodem van de rivier zitten en zuchtte: Ik voelde me kleuren, en toen ik haar aankeek lachte ze geheimzinnig. Naast mij waren Marieke en Uzuri inmiddels gestopt met hun watergevecht en ik draaide maar snel mijn blik hun kant op. Uzuri haalde z’n schouders op en lachte: Ik stootte Marieke aan en lachend, althans vier mensen, klommen we in de jeep. Nadat we een half uurtje op weg waren, waren de T-shirts en blouses die aan de jeep wapperden al zover gedroogd dat we ze weer aan konden trekken, en nog eens een half uurtje later lukte dat ook met de broeken.

Toen we het dorp van de Nguna’s binnen reden waren we dan ook weer helemaal gekleed. Daar hebben we dan alle moeite voor gedaan om fatsoenlijk voor de dag te komen”, lachte Marieke, stootte me aan en wees naar de stamleden die naar de auto kwamen lopen. Zowel de mannen als de vrouwen droegen slechts een rokje van smalle, elkaar overlappende strookjes ruw leer. Voor de rest waren ze op versierselen om nek, armen en enkels na, naakt.

Het viel op dat het over het algemeen allemaal ouderen waren; dunne, pezige mannen en gezette, dikke vrouwen met grote hangborsten.

Uzuri verklaarde ons dat het slechts aan de ouderen voorbehouden was om vreemdelingen te ontvangen en dat zij eerst het vertrouwen in de gasten moesten hebben alvorens de jeugd zich in hun buurt mocht vertonen. Ik stootte haar aan ten teken dat ze stil moest zijn. Een van de oudere mannen begon te praten en stak Uzuri z’n hand toe. Gedurende het hele gesprek hielden ze elkaars handen vast. Toen de man uitgesproken was, sprak Uzuri in dezelfde vreemde taal terug tegen hem en daarna richtte hij zich tot ons.

Geert nam nu het woord en zei tegen Uzuri: Zeg hem dat we vereerd zijn samen met hen te mogen eten en dat we uitkijken naar hun opvoering. Geert was zo trots als een pauw dat het dorpshoofd hem persoonlijk aansprak en keek verwaand rond. Marieke knipoogde stiekem naar Uzuri en mij en we moesten alle drie een beetje lachen. Toen we ’s avonds door Uzuri bij onze slaaphutten opgehaald werden en op het dorpsplein aankwamen, zat daar al een grote kring Nguna’s op op de grond uitgespreide kleden.

We kregen een plaats aangewezen en gingen zitten. Uit de dichtstbijzijnde hut kwam een jonge vrouw gelopen met een pakket in haar hand. Een vrouw, naar later bleek de vrouw van het dorpshoofd, stond op en begon te praten. Toen ze uitgesproken was, vertaalde Uzuri haar woorden. Daarom hebben ze voor ons traditionele Nguna kleding en versierselen.

Iedere keer als ze bukte schoof haar rokje op en toonde ze haar stevige gladde bruine billen. Hij lachte met me mee en zei, terwijl hij veelbetekenend z’n wenkbrauwen ophaalde: Ze wisselden weer wat woorden en toen keek hij ons aan: Je denkt toch niet dat wij hier in zo’n apenrokje gaan rondlopen? En zei denken en verwachten dat ook! Dit is Afrika, man! Wij zijn gast in hun dorp en volgens Afrikaans gebruik passen wij ons dan aan.

Was jij trouwens niet degene die bij aankomst in het dorp tegen het dorpshoofd zei blij te zijn met hen samen te mogen zijn? Marieke en ik stonden als eerste op om naar onze hut te lopen en ons om te gaan kleden. Rian stond ook op en keek boos naar haar man die toen ook maar zwichtte. In het televisieprogramma ‘Groeten uit de rimboe’ hadden we al gezien hoe blij inheemse stammen konden zijn als je als gast jezelf aanpaste aan hun gebruiken en kleding en we besloten dan ook niet moeilijk te doen.

Op vakantie naar Spanje of Kroatië gingen we ook met groot gemak naar het naaktstrand, dus waarom zouden we dan hier niet in een rokje rond lopen? We kleedden onszelf helemaal uit en hielpen elkaar het rokje aantrekken. Ze keek me vragend aan. Weet zeker dat in ieder geval één iemand het leuk vindt om te zien…” Ze keek me aan en glimlachte naar me.

Het is een aardige gast. Terwijl ze krom stond kwamen haar billen onder de rok uit en ik maakte van de gelegenheid gebruik om ze vast te pakken. Ze veerde overeind en zei: We schrokken van het gejoel op het moment dat we de hut uitkwamen en in een reactie greep Marieke m’n hand vast. Bij onze hutten stond een groepje vrouwen uitbundige keelgeluiden uit te stoten en te dansen. Uzuri kwam, ook gehuld in een rokje van leer, met een brede grijns op z’n gezicht naar ons toelopen en stelde ons gerust.

Ze joelen van blijdschap. Ze zijn het niet gewend dat toeristen zich zo goed aanpassen als jullie. De meeste toeristen die hier komen willen wel een rokje aan maar doen dat over hun broek heen en de vrouwen houden altijd een shirtje of minstens een beha aan! Ze maakte een sprong en begon wederom te joelen. Het geluid om ons heen verstomde heel even en Uzuri draaide zich om. Geert en Rian kwamen ook hun hut uit. De vrouwen begonnen aan Geert en z’n vrouw te plukken en kakelden om het hardst.

Uzuri legde hen uit waar het over ging maar Geert’s hoofd werd rood en hij zei: Mijn vrouw houdt haar slip en beha aan en ook ik houd m’n ondergoed aan.

Ze trokken teleurgestelde gezichten en draaiden zich weer om naar Marieke en mij. Ze hadden potjes met een soort van pasta erin bij zich en keken ons vragend aan. Ze wezen op de op hun huid aangebrachte strepen en tekens en keken ons weer vragen aan. Als verwacht wilde Geert niet hebben dat hij en z’n vrouw de versierselen ook aangebracht kregen, maar nu kwam Rian in opstand en duwde hem aan de kant.

Zonder hem aan te kijken knikte ze naar de vrouwen en zei intussen bits tegen hem dat ze haar eigen beslissingen wel kon nemen. Toen de vrouwen klaar met haar waren vertrokken we, voorafgegaan door de joelende en dansende vrouwen, weer naar het dorpsplein. Daar aangekomen begon de gehele stam bij het zien van ons, te dansen en te zingen. Dat ging een poosje door tot het stamhoofd opstond en een gebaar maakte.

Meteen werd het stil en ging iedereen zitten. Hij sprak in z’n eigen brabbeltaaltje weer enige woorden van dank naar ons uit en toen was het tijd om te gaan eten. Terwijl wij ons omkleedden hadden de Nguna’s aan twee reusachtige spitten vlees gestoken, dat nu rondgedraaid werd boven een paar grote vuren.

Als eersten kregen wij opgediend en het vlees smaakte lekker. De angst die we vooraf hadden om dingen te moeten eten die we niet zouden lusten, bleek ongegrond te zijn. Zij hadden natuurlijk ook geleerd van de vele toeristen die dit dorp inmiddels bezocht hadden en de maaltijd was eerder Europees als Afrikaans te noemen.

Na het eten klapte het stamhoofd in zijn handen en een groep jonge mannen en vrouwen trad aan. Het was inmiddels schemerig geworden. De jonge mannen en vrouwen, ook slechts gekleed in een kort leren rokje, begonnen te dansen op muziek die door een viertal trommels werd gemaakt en ze werden met zang begeleid door de mannen en vrouwen uit de kring van toeschouwers waarin ook wij zaten.

Ze sprongen hoog in de lucht om daarna zwaar op hun voeten op de stoffige grond te landen. Ondanks dat er maar vier trommels waren klonk de muziek mooi en de zang maakte het kompleet.

De dansers werden opgezweept door het ritme van de trommels en hun sprongen werden steeds hoger. Het stof van de grond dwarrelde omhoog en maakte hun benen tot aan de knieën wit. Ik keek opzij naar Marieke die zat te genieten van dit schouwspel. Ze merkte dat ik keek en keek terug: De dans of die zwaaiende zwarte slangen die onder hun rokjes uitkomen? Maar ook de zang en dans zijn leuk hoor.

Als ik dat zo zie krijg ik ook zin om te dansen. Als er iets is dat Marieke graag doet, is het dansen en dus stond ze meteen op en liet zich door Uzuri leiden richting de kring van dansers. Een luid gejoel steeg op uit de kring van toeschouwers en sommige mensen stonden op en begonnen verheugd in de lucht te springen toen Uzuri en Marieke mee begonnen te dansen met de jongelui. De dansers vonden het prachtig en deden hun uiterste best de twee gasten de dans bij te brengen.

De toeschouwers zongen en wij deden ons best om mee te zingen met de voor ons onbekende woorden. Het was één groot gezellig feest op het dorpsplein! Toen de dans ten einde was, kwamen Marieke en Uzuri bezweet weer zitten. Het duurde echter niet lang of wij werden door de enthousiaste Nguna’s weer gevraagd om mee te dansen. Ze stond op, pakte Uzuri’s hand vast en samen gingen ze meteen op in het traditionele gedans. De vrouwen gingen in een kring staan en de mannen in een kring eromheen.

Tegengesteld in draairichting dansten ze rond en bij een bepaalde verandering van het ritme van de trommels dansten de vrouwen met hun billen naar achteren tegen het kruis van de man die achter haar stond en daarbij zongen en joelden ze om het hardst.

Ik keek naar mijn vrouw die vol overgave en met een rood hoofd mee deed. Iedere keer drukte een andere man zijn kruis tegen haar billen die door de voorovergebogen houding van de vrouw in deze dans nog maar nauwelijks door haar korte leren rokje bedekt waren! Het schemerdonker en de rode gloed van de vuren op de achtergrond maakten het een erotisch tafereel.

Lachend keek ik opzij naar onze reisgenoten en ik zag dat Rian rode blosjes had en dat Geert afkeurend met een beker drank in z’n hand met z’n hoofd zat te schudden. Dit is je reinste porno! De dans was nu afgelopen en klaarblijkelijk was iedereen vermoeid want er volgde geen nieuwe. Marieke liet zich met een rood hoofd naast me op het kleed zakken.

Ze bevoelde haar wangen en fluisterde: Haar poesje was kletsnat. Hij keek me met kleine oogjes aan en vertelde dat het heel gebruikelijk was dat na een inspannende dans zoals daarnet de dansers even moesten gaan liggen. Marieke stond op en zei: Sommige wilde dieren zoeken in het donker de beschutting van het dorp op.

Je moet erg goed uitkijken. Ik loop met je mee! Een stemverheffing rechts naast mij trok m’n aandacht en ik draaide m’n hoofd opzij. Het dorpshoofd maakte wilde gebaren naar Geert die zwaaiend op z’n benen tegenover de oude man stond. Rian stond er ook bij en probeerde hem overeind te houden. Ik sprong op en vroeg haar wat er aan de hand was. Met overslaande tong zei Geert dat hij waarschijnlijk iets verkeerds gegeten had en zich nu ziek voelde. Onderweg vertelde ik haar dat het eerder van het lokale bier kwam dan van het eten.

Rian bleef in de hut bij haar man en toen ik terug was op het dorpsplein kwamen Marieke en Uzuri er ook aangelopen. Haar wangen waren nog roder dan voorheen en in de gloed van het vuur zag ik nattigheid op haar bovenbeen! Ze knikte en zei rechtuit: Iedere keer kreeg ik een andere lul tussen m’n billen gedrukt. Sommigen pakte ook echt m’n heupen vast en maakten neukbewegingen! Toen ik daarna met Uzuri naar de hut liep, zag ik zijn kopje tussen de leren flapjes van z’n rok uitsteken en ook nadat ik uit de hut kwam zag ik dat hij nog steeds een erectie had.

Hij zag dat ik er naar keek en toen greep hij plotseling onder mijn rok! Ik was zo ontzettend nat dat z’n vinger meteen bij me naar binnen gleed en toen begon hij me stevig te vingeren! Ik liet het gewoon gebeuren en heb zelfs zijn lul vastgegrepen. Hij trok me tegen zijn borst aan, trok m’n rokje omhoog en met één hand pakte hij m’n borsten vast en met de andere maakte hij me in slechts een paar minuten klaar! Hij begon me te zoenen en toen heb ik zijn paal stevig vastgepakt en hem afgetrokken.

Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat hij ook zo opgewonden was en zo snel zou komen. Plots spoot het tegen m’n poesje aan en op m’n been! Met wat gras heb ik het er afgeveegd maar ik ben dus wat vergeten… Ben je boos? Het zat er al de hele dag aan te komen.

Als ik hem naar jou zag kijken, en jij naar hem… Het was toch lekker? Het smaakte naar meer, maar hij had geen condooms bij zich, die lagen in de auto. Toen hij zag dat we wegliepen kwam hij snel achter ons aan. Denk aan de wilde dieren”, bromde hij en ging voor ons lopen. In de schaduw voor onze hut aangekomen trok Marieke het touwtje van m’n rok los waardoor het ding op de grond viel. Ze boog voorover en nam zonder omhaal mijn gezwollen lid in haar mond.

Uzuri keek met grote ogen toe hoe ze me begon te pijpen. Ik knipoogde naar hem en gaf me over aan de heerlijke behandeling die ik van mijn vrouw ontving. Onze gids schuifelde tot achter Marieke en keek me vragend aan. Toen ik nogmaals knipoogde, schoof hij het rokje, dat door haar houding haar billen toch al niet meer bedekte, nog wat verder omhoog en streelde haar kont.

Toen hij merkte dat ik niet negatief reageerde trok hij het touwtje van haar rokje los en het ding gleed van haar af. Ook zijn eigen rokje verdween op de zanderige grond en hij ging tegen haar aan staan waarbij hij zijn zwarte lul tussen haar billen liet staan. Hij boog zich ietwat voorover en met zijn handen omklemde hij haar tieten terwijl hij met zijn paal neukende bewegingen begon te maken tussen haar billen.

Marieke zoog nog wat harder op mijn lul, kreunde goedkeurend en ik zag dat ze haar billen nog wat dichter tegen hem aan duwde. Hij kwam weer overeind en greep haar bij de heupen. Zijn lul gleed op en neer in haar bilspleet en ik zag dat hij met iedere beweging wat natter begon te worden totdat de dikke bruine eikel glansde in het maanlicht. Marieke greep zijn rechterhand vast en leidde die ongeduldig naar haar kutje, waarop hij haar meteen begon te vingeren. Het duurde niet lang of soppende geluiden klonken in de Afrikaanse nacht en Marieke’s mond begon mij steeds sneller te bewerken.

Net toen ik dacht dat ik het niet veel langer meer zou volhouden, begon ze ongecontroleerd met haar heupen te draaien en kwam ze kreunend en snuivend tot haar hoogtepunt! Ik trok me gauw terug uit haar mond en spoot met een diepe grom over haar borsten heen op het moment dat Uzuri zijn witte goedje tussen haar billen liet landen!

Een beetje stijf van de houding waarin ze een poosje had gestaan, kwam Marieke overeind. Ze gaf ons allebei een kus en zei: Zijn mannen die het vee hoedden, hadden olifanten gespot, en tevens een koppel leeuwen met jongen.

Dat maak je niet altijd mee! Maar dat betekent wel dat we dan nog een nachtje extra hier in het dorp moeten blijven want de plek is niet op onze route. Met het bezoek aan dit dorp, en de twee van vanavond brengt dat het aantal hoogtepunten op vier!

En wie weet, hebben we door een extra dag nóg een extra hoogtepunt…” glimlachte ze. Uzuri grijnsde weer van oor tot oor en draaide met z’n ogen. Marieke en ik gingen de hut in om ons op te frissen voor de nacht. Het was vroeg in de ochtend toen Marieke en ik, getooid in onze rokjes, naar buiten stapten.

Uzuri had de avond ervoor nog met Rian gesproken en ook zij was enthousiast over het tripje naar de olifanten en leeuwen. Geert’s mening had ze niet kunnen vragen, want die lag te slapen. We liepen naar de jeep die aan de rand van het dorp stond en troffen Uzuri en Rian al aan.

Geert was in geen velden of wegen te bekennen en toen ik er naar vroeg vertelde Rian me dat hij nog ziek was en niet mee zou gaan. Brunette met spijkerhalsketting om is geil. Mooie negerin met een nat geil roze kutje. Meisje met kleine tietjes ligt geil op bed. Naakte oosterse vrouw met geil lichaam. Tienerslet heeft een geil nat harig kutje. Slet heeft een geil setje rode lingerie aan. Naakte chinese meid is zo geil als boter.

Mooiste pornoster litle grapige    Porno filmpje geef me vrouwelijke orgasm    Mooie vaginas tienerjeanssex    Mooie grote tieten bbw brunette uitgebee    Porno tube gratis touw om borsten    Tieners slaaf laat zijn pik flink pijnig    Nederlandse porno holly halston vernieti    Neukfilmpjes kijken gratis borsten ontbl    Vrouw word door lul geneukt hard neuken    Gratis geile porno dominique porno huisv    Mooiste pornoster azieporn    Partnerruil sexvideo jonge vent neukt mo    Zwaargeschapen lullen analsp hl video    Vrouw word door lul geneukt super heet m    Nederlandse porno turkey defloratie.

Copyright © DokterKut. Com - All Rights Reserved. Bekijk dokter kut porno video's zonder aanmelden. Alle modellen zijn 18 jaar en ouder.

...

NL Sex Filmpjes Sex op het Strand Geile Gratis Porno Video XXX Amateur Franse Sex Filmpjes Moeder Anal Sex Oh Sex Film Anaal Porno Filmpjes Deens Gratis XXX Vrouw Wordt Geneukt Free Amateur Porn Gratis Geile Sex Pornos auf Deutsch XXX Amatoriale Italiano Gratis Sex Filmpjes Ah Deutsche Sex Filme Sperma in Gezicht Dansk Porno Films Naakte Vrouwen Films XXX Video Amatoriali Porno Tube Francais Swingers op Strand Italiaanse Sex Films Huis Neuken Videobanden Ama Porno Filme Video Porno Italiani Naakte Vrouwen Porno Rijpe Vrouwen Neuken Amateur Seks Geheimen Oh Porno Casero Grande Porno Gratis Duitse Gratis Porno Oh Porn Video Shy Wife Shared Ah Porno Gratuit Vrouw Cuckold Sex El Porno Amateur Gratis Sex Advertenties Hollands Hardste Porno Sexdating via Email Begin Sex NL French Canadian Porn Naakte japanse vrouw ligt geil op een kleed.

Kinky geil sletje heeft tattoo op haar rug. Naakte brunette heeft mooie borsten en geil kutje. Lekker chinees meisje heeft een heerlijke geil kont. Geil jong oosters sletje maakt je lul keihard. Brunette met spijkerhalsketting om is geil. Mooie negerin met een nat geil roze kutje.

Meisje met kleine tietjes ligt geil op bed. Naakte oosterse vrouw met geil lichaam. Tienerslet heeft een geil nat harig kutje. Slet heeft een geil setje rode lingerie aan. Naakte chinese meid is zo geil als boter.
Sex lemmer goedkoop neuken


Nu waren we echter op weg naar een authentiek dorpje, een zogenaamde kraal, waar we zouden blijven overnachten. De reis ernaartoe liep niet echt voorspoedig.

Het had ’s nachts wat geregend en de jeep was vast komen zitten in de modder. Modder die als het ware dreef op de zanderige ondergrond en we konden niet meer voor of achteruit. Stuck in the middle of nowhere. Geen dorpje in de buurt te bekennen en ook geen boom, struik of steen waar we de kabel van de lier aan zouden kunnen vastmaken.

Na lang overleg besloten Uzuri en ik dat we de meeste kans hadden om los te komen als we iets onder de banden van de auto konden krijgen.

Aangezien er geen materiaal in de wijde omgeving te vinden was bleef er niks anders over dan onze kleding daarvoor te gebruiken. Ik had dit al eens eerder in een stripboek gezien en hoopte maar dat het zou lukken. Hij gaf Rian de opdracht om de omgeving in de gaten te houden zodat we niet plotseling verrast zouden worden door een leeuw of ander roofdier terwijl wij bezig zouden zijn de jeep los te krijgen.

Ze klom bovenop de motorkap van de jeep met in haar hand het geweer van Uzuri en met haar andere hand boven haar ogen speurde ze angstig de omgeving af. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, trok Uzuri zijn kaki blouse en korte broek uit en legde die voor de voorwielen. Ik zag Marieke met meer dan gemiddelde interesse naar zijn gespierde zwarte lichaam kijken, waarbij haar blik vooral even gefixeerd bleef op zijn goed gevulde short!

Ik knipoogde lachend naar haar en volgde toen zijn voorbeeld en kleedde me ook tot op m’n short uit. Afwachtend keken Uzuri en ik de anderen aan. Geert was de volgende die zijn kleding ter beschikking stelde en toen konden Marieke en Rian niet meer achter blijven. Aarzelend begon Rian haar blouse open te knopen en toen ze daar mee klaar was stond Marieke al in haar witte string en beha naast de jeep. Nu zag ik Uzuri op zijn beurt haar bekijken en zijn ogen twinkelden bij het zien van haar ferme D-cup en de ronde billen!

Uiteindelijk stond ook Rian in haar ondergoed, een blauwe kanten slip en bijpassende beha, op de motorkap. Nadat ik dat plaatje eens goed in me had opgenomen, hielp ik Uzuri met het neerleggen van de kleding zodat de modderlaag zo goed als bedekt was.

We rolden de kabel van de lier uit en nadat Marieke achter het stuur was gaan zitten, trokken Uzuri, Geert en ik de kabel strak.

We hadden meteen succes! De wielen rolden over de kledingstukken die op hun beurt diep in de modder werden gedrukt, maar het gevaarte kwam in beweging.

We trokken uit alle macht aan de kabel en Marieke hield de jeep aan het rollen. Een minuutje later stond de jeep op het zanderige pad en kon op eigen kracht weer vooruit komen. Terwijl Uzuri de kabel van de lier weer binnen haalde, gingen Geert en ik onze kleding verzamelen. Alles zat zwaar onder de modder en Rian vroeg zich af hoe we dat weer aan zouden kunnen doen. Uzuri stelde haar gerust door te zeggen dat we wat verderop een snelstromende rivier zouden kruisen waarin we de kleren zouden kunnen wassen.

Bij deze temperatuur is het dan droog ruim voordat we het dorp van de Nguna-stam bereiken. Uzuri haalde slechts zijn schouders op en knikte bevestigend. Ondergoed is toch ook kleding? En onthoud goed Geert; dit is Afrika man! Rian keek hem afkeurend aan en toverde toen ergens een fles zonnebrandcrème tevoorschijn en begon zich uit voorzorg tegen de felle Afrikaanse zon in te smeren.

Ze gaf de fles rond en terwijl Uzuri weer achter het stuur kroop smeerden wij onszelf in. Marieke was met de fotocamera in de aanslag voorin naast Uzuri gaan zitten en wanneer ze een springbok, zebra of giraffe zag, stond ze op om vanuit de jeep de dieren op de gevoelige plaat vast te leggen. Op die momenten zag ik Uzuri zijn hoofd opzij draaien en haar billen goedkeurend bekijken. Ik tikte hem op een keer op de schouder en zei: Maar toen hij in de binnenspiegel naar mij keek en zag dat ik lachte, reageerde hij met een brede grijns: Stiekem keek ik opzij naar Geert en Rian en waar ik bij Rian een voorzichtig lachje om haar mond zag, zag ik totale afkeuring op het gereserveerde gezicht van Geert.

Ik kon het toch niet nalaten om te zeggen: Het koele water nodigde ons allemaal uit om snel uit de jeep te komen en zo stonden we op een rij de modderige kleding schoon te wassen.

Marieke stond voorover gebogen en daarbij rolden haar borsten bijna uit de beha. Uzuri keek haar met een brede grijns op z’n gezicht aan en ze lachte verleidelijk terug en gooide hem een handvol water toe. Dat was het begin van een miniatuurwatergevecht en ze spatten elkaar helemaal nat. Ik keek vanuit m’n ooghoek naar Rian en zag haar, verborgen voor haar man, lachen.

Ze draaide zich wat meer om zodat ze met haar rug naar Geert stond, en waarbij ik nu recht in haar kleine behaatje keek. Plots keek ze me aan en ik voelde me betrapt en wilde me al verontschuldigen toen ik haar lief zag lachen. Ze ging op de met keien bedekte bodem van de rivier zitten en zuchtte: Ik voelde me kleuren, en toen ik haar aankeek lachte ze geheimzinnig.

Naast mij waren Marieke en Uzuri inmiddels gestopt met hun watergevecht en ik draaide maar snel mijn blik hun kant op. Uzuri haalde z’n schouders op en lachte: Ik stootte Marieke aan en lachend, althans vier mensen, klommen we in de jeep. Nadat we een half uurtje op weg waren, waren de T-shirts en blouses die aan de jeep wapperden al zover gedroogd dat we ze weer aan konden trekken, en nog eens een half uurtje later lukte dat ook met de broeken.

Toen we het dorp van de Nguna’s binnen reden waren we dan ook weer helemaal gekleed. Daar hebben we dan alle moeite voor gedaan om fatsoenlijk voor de dag te komen”, lachte Marieke, stootte me aan en wees naar de stamleden die naar de auto kwamen lopen. Zowel de mannen als de vrouwen droegen slechts een rokje van smalle, elkaar overlappende strookjes ruw leer.

Voor de rest waren ze op versierselen om nek, armen en enkels na, naakt. Het viel op dat het over het algemeen allemaal ouderen waren; dunne, pezige mannen en gezette, dikke vrouwen met grote hangborsten. Uzuri verklaarde ons dat het slechts aan de ouderen voorbehouden was om vreemdelingen te ontvangen en dat zij eerst het vertrouwen in de gasten moesten hebben alvorens de jeugd zich in hun buurt mocht vertonen. Ik stootte haar aan ten teken dat ze stil moest zijn. Een van de oudere mannen begon te praten en stak Uzuri z’n hand toe.

Gedurende het hele gesprek hielden ze elkaars handen vast. Toen de man uitgesproken was, sprak Uzuri in dezelfde vreemde taal terug tegen hem en daarna richtte hij zich tot ons. Geert nam nu het woord en zei tegen Uzuri: Zeg hem dat we vereerd zijn samen met hen te mogen eten en dat we uitkijken naar hun opvoering.

Geert was zo trots als een pauw dat het dorpshoofd hem persoonlijk aansprak en keek verwaand rond. Marieke knipoogde stiekem naar Uzuri en mij en we moesten alle drie een beetje lachen. Toen we ’s avonds door Uzuri bij onze slaaphutten opgehaald werden en op het dorpsplein aankwamen, zat daar al een grote kring Nguna’s op op de grond uitgespreide kleden.

We kregen een plaats aangewezen en gingen zitten. Uit de dichtstbijzijnde hut kwam een jonge vrouw gelopen met een pakket in haar hand. Een vrouw, naar later bleek de vrouw van het dorpshoofd, stond op en begon te praten.

Toen ze uitgesproken was, vertaalde Uzuri haar woorden. Daarom hebben ze voor ons traditionele Nguna kleding en versierselen. Iedere keer als ze bukte schoof haar rokje op en toonde ze haar stevige gladde bruine billen.

Hij lachte met me mee en zei, terwijl hij veelbetekenend z’n wenkbrauwen ophaalde: Ze wisselden weer wat woorden en toen keek hij ons aan: Je denkt toch niet dat wij hier in zo’n apenrokje gaan rondlopen?

En zei denken en verwachten dat ook! Dit is Afrika, man! Wij zijn gast in hun dorp en volgens Afrikaans gebruik passen wij ons dan aan. Was jij trouwens niet degene die bij aankomst in het dorp tegen het dorpshoofd zei blij te zijn met hen samen te mogen zijn? Marieke en ik stonden als eerste op om naar onze hut te lopen en ons om te gaan kleden. Rian stond ook op en keek boos naar haar man die toen ook maar zwichtte. In het televisieprogramma ‘Groeten uit de rimboe’ hadden we al gezien hoe blij inheemse stammen konden zijn als je als gast jezelf aanpaste aan hun gebruiken en kleding en we besloten dan ook niet moeilijk te doen.

Op vakantie naar Spanje of Kroatië gingen we ook met groot gemak naar het naaktstrand, dus waarom zouden we dan hier niet in een rokje rond lopen? We kleedden onszelf helemaal uit en hielpen elkaar het rokje aantrekken. Ze keek me vragend aan. Weet zeker dat in ieder geval één iemand het leuk vindt om te zien…” Ze keek me aan en glimlachte naar me.

Het is een aardige gast. Terwijl ze krom stond kwamen haar billen onder de rok uit en ik maakte van de gelegenheid gebruik om ze vast te pakken. Ze veerde overeind en zei: We schrokken van het gejoel op het moment dat we de hut uitkwamen en in een reactie greep Marieke m’n hand vast. Bij onze hutten stond een groepje vrouwen uitbundige keelgeluiden uit te stoten en te dansen. Uzuri kwam, ook gehuld in een rokje van leer, met een brede grijns op z’n gezicht naar ons toelopen en stelde ons gerust.

Ze joelen van blijdschap. Ze zijn het niet gewend dat toeristen zich zo goed aanpassen als jullie. De meeste toeristen die hier komen willen wel een rokje aan maar doen dat over hun broek heen en de vrouwen houden altijd een shirtje of minstens een beha aan! Ze maakte een sprong en begon wederom te joelen. Het geluid om ons heen verstomde heel even en Uzuri draaide zich om. Geert en Rian kwamen ook hun hut uit.

De vrouwen begonnen aan Geert en z’n vrouw te plukken en kakelden om het hardst. Uzuri legde hen uit waar het over ging maar Geert’s hoofd werd rood en hij zei: Mijn vrouw houdt haar slip en beha aan en ook ik houd m’n ondergoed aan. Ze trokken teleurgestelde gezichten en draaiden zich weer om naar Marieke en mij.

Ze hadden potjes met een soort van pasta erin bij zich en keken ons vragend aan. Ze wezen op de op hun huid aangebrachte strepen en tekens en keken ons weer vragen aan. Als verwacht wilde Geert niet hebben dat hij en z’n vrouw de versierselen ook aangebracht kregen, maar nu kwam Rian in opstand en duwde hem aan de kant.

Zonder hem aan te kijken knikte ze naar de vrouwen en zei intussen bits tegen hem dat ze haar eigen beslissingen wel kon nemen. Toen de vrouwen klaar met haar waren vertrokken we, voorafgegaan door de joelende en dansende vrouwen, weer naar het dorpsplein. Daar aangekomen begon de gehele stam bij het zien van ons, te dansen en te zingen. Dat ging een poosje door tot het stamhoofd opstond en een gebaar maakte. Meteen werd het stil en ging iedereen zitten. Hij sprak in z’n eigen brabbeltaaltje weer enige woorden van dank naar ons uit en toen was het tijd om te gaan eten.

Terwijl wij ons omkleedden hadden de Nguna’s aan twee reusachtige spitten vlees gestoken, dat nu rondgedraaid werd boven een paar grote vuren. Als eersten kregen wij opgediend en het vlees smaakte lekker. De angst die we vooraf hadden om dingen te moeten eten die we niet zouden lusten, bleek ongegrond te zijn. Zij hadden natuurlijk ook geleerd van de vele toeristen die dit dorp inmiddels bezocht hadden en de maaltijd was eerder Europees als Afrikaans te noemen.

Na het eten klapte het stamhoofd in zijn handen en een groep jonge mannen en vrouwen trad aan. Het was inmiddels schemerig geworden. De jonge mannen en vrouwen, ook slechts gekleed in een kort leren rokje, begonnen te dansen op muziek die door een viertal trommels werd gemaakt en ze werden met zang begeleid door de mannen en vrouwen uit de kring van toeschouwers waarin ook wij zaten.

Ze sprongen hoog in de lucht om daarna zwaar op hun voeten op de stoffige grond te landen. Ondanks dat er maar vier trommels waren klonk de muziek mooi en de zang maakte het kompleet. De dansers werden opgezweept door het ritme van de trommels en hun sprongen werden steeds hoger. Het stof van de grond dwarrelde omhoog en maakte hun benen tot aan de knieën wit. Ik keek opzij naar Marieke die zat te genieten van dit schouwspel.

Ze merkte dat ik keek en keek terug: De dans of die zwaaiende zwarte slangen die onder hun rokjes uitkomen? Maar ook de zang en dans zijn leuk hoor. Als ik dat zo zie krijg ik ook zin om te dansen. Als er iets is dat Marieke graag doet, is het dansen en dus stond ze meteen op en liet zich door Uzuri leiden richting de kring van dansers. Een luid gejoel steeg op uit de kring van toeschouwers en sommige mensen stonden op en begonnen verheugd in de lucht te springen toen Uzuri en Marieke mee begonnen te dansen met de jongelui.

De dansers vonden het prachtig en deden hun uiterste best de twee gasten de dans bij te brengen. De toeschouwers zongen en wij deden ons best om mee te zingen met de voor ons onbekende woorden. Het was één groot gezellig feest op het dorpsplein! Toen de dans ten einde was, kwamen Marieke en Uzuri bezweet weer zitten.

Het duurde echter niet lang of wij werden door de enthousiaste Nguna’s weer gevraagd om mee te dansen. Ze stond op, pakte Uzuri’s hand vast en samen gingen ze meteen op in het traditionele gedans. De vrouwen gingen in een kring staan en de mannen in een kring eromheen. Tegengesteld in draairichting dansten ze rond en bij een bepaalde verandering van het ritme van de trommels dansten de vrouwen met hun billen naar achteren tegen het kruis van de man die achter haar stond en daarbij zongen en joelden ze om het hardst.

Ik keek naar mijn vrouw die vol overgave en met een rood hoofd mee deed. Iedere keer drukte een andere man zijn kruis tegen haar billen die door de voorovergebogen houding van de vrouw in deze dans nog maar nauwelijks door haar korte leren rokje bedekt waren! Het schemerdonker en de rode gloed van de vuren op de achtergrond maakten het een erotisch tafereel. Lachend keek ik opzij naar onze reisgenoten en ik zag dat Rian rode blosjes had en dat Geert afkeurend met een beker drank in z’n hand met z’n hoofd zat te schudden.

Dit is je reinste porno! De dans was nu afgelopen en klaarblijkelijk was iedereen vermoeid want er volgde geen nieuwe. Marieke liet zich met een rood hoofd naast me op het kleed zakken.

Ze bevoelde haar wangen en fluisterde: Haar poesje was kletsnat. Hij keek me met kleine oogjes aan en vertelde dat het heel gebruikelijk was dat na een inspannende dans zoals daarnet de dansers even moesten gaan liggen.

Marieke stond op en zei: Sommige wilde dieren zoeken in het donker de beschutting van het dorp op. Je moet erg goed uitkijken. Ik loop met je mee! Een stemverheffing rechts naast mij trok m’n aandacht en ik draaide m’n hoofd opzij. Het dorpshoofd maakte wilde gebaren naar Geert die zwaaiend op z’n benen tegenover de oude man stond.

Rian stond er ook bij en probeerde hem overeind te houden. Ik sprong op en vroeg haar wat er aan de hand was. Met overslaande tong zei Geert dat hij waarschijnlijk iets verkeerds gegeten had en zich nu ziek voelde. Onderweg vertelde ik haar dat het eerder van het lokale bier kwam dan van het eten. Rian bleef in de hut bij haar man en toen ik terug was op het dorpsplein kwamen Marieke en Uzuri er ook aangelopen.

Haar wangen waren nog roder dan voorheen en in de gloed van het vuur zag ik nattigheid op haar bovenbeen! Ze knikte en zei rechtuit: Iedere keer kreeg ik een andere lul tussen m’n billen gedrukt. Sommigen pakte ook echt m’n heupen vast en maakten neukbewegingen! Toen ik daarna met Uzuri naar de hut liep, zag ik zijn kopje tussen de leren flapjes van z’n rok uitsteken en ook nadat ik uit de hut kwam zag ik dat hij nog steeds een erectie had.

Hij zag dat ik er naar keek en toen greep hij plotseling onder mijn rok! Ik was zo ontzettend nat dat z’n vinger meteen bij me naar binnen gleed en toen begon hij me stevig te vingeren! Ik liet het gewoon gebeuren en heb zelfs zijn lul vastgegrepen. Hij trok me tegen zijn borst aan, trok m’n rokje omhoog en met één hand pakte hij m’n borsten vast en met de andere maakte hij me in slechts een paar minuten klaar!

Hij begon me te zoenen en toen heb ik zijn paal stevig vastgepakt en hem afgetrokken. Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat hij ook zo opgewonden was en zo snel zou komen. Plots spoot het tegen m’n poesje aan en op m’n been! Met wat gras heb ik het er afgeveegd maar ik ben dus wat vergeten… Ben je boos? Het zat er al de hele dag aan te komen. Als ik hem naar jou zag kijken, en jij naar hem… Het was toch lekker? Het smaakte naar meer, maar hij had geen condooms bij zich, die lagen in de auto.

Toen hij zag dat we wegliepen kwam hij snel achter ons aan. Denk aan de wilde dieren”, bromde hij en ging voor ons lopen. In de schaduw voor onze hut aangekomen trok Marieke het touwtje van m’n rok los waardoor het ding op de grond viel. Ze boog voorover en nam zonder omhaal mijn gezwollen lid in haar mond. Uzuri keek met grote ogen toe hoe ze me begon te pijpen. Ik knipoogde naar hem en gaf me over aan de heerlijke behandeling die ik van mijn vrouw ontving. Onze gids schuifelde tot achter Marieke en keek me vragend aan.

Toen ik nogmaals knipoogde, schoof hij het rokje, dat door haar houding haar billen toch al niet meer bedekte, nog wat verder omhoog en streelde haar kont. Toen hij merkte dat ik niet negatief reageerde trok hij het touwtje van haar rokje los en het ding gleed van haar af.

Ook zijn eigen rokje verdween op de zanderige grond en hij ging tegen haar aan staan waarbij hij zijn zwarte lul tussen haar billen liet staan.

Hij boog zich ietwat voorover en met zijn handen omklemde hij haar tieten terwijl hij met zijn paal neukende bewegingen begon te maken tussen haar billen. Marieke zoog nog wat harder op mijn lul, kreunde goedkeurend en ik zag dat ze haar billen nog wat dichter tegen hem aan duwde. Hij kwam weer overeind en greep haar bij de heupen. Zijn lul gleed op en neer in haar bilspleet en ik zag dat hij met iedere beweging wat natter begon te worden totdat de dikke bruine eikel glansde in het maanlicht.

Marieke greep zijn rechterhand vast en leidde die ongeduldig naar haar kutje, waarop hij haar meteen begon te vingeren. Het duurde niet lang of soppende geluiden klonken in de Afrikaanse nacht en Marieke’s mond begon mij steeds sneller te bewerken. Net toen ik dacht dat ik het niet veel langer meer zou volhouden, begon ze ongecontroleerd met haar heupen te draaien en kwam ze kreunend en snuivend tot haar hoogtepunt! Ik trok me gauw terug uit haar mond en spoot met een diepe grom over haar borsten heen op het moment dat Uzuri zijn witte goedje tussen haar billen liet landen!

Een beetje stijf van de houding waarin ze een poosje had gestaan, kwam Marieke overeind. Ze gaf ons allebei een kus en zei: Zijn mannen die het vee hoedden, hadden olifanten gespot, en tevens een koppel leeuwen met jongen.

Dat maak je niet altijd mee! Maar dat betekent wel dat we dan nog een nachtje extra hier in het dorp moeten blijven want de plek is niet op onze route. Met het bezoek aan dit dorp, en de twee van vanavond brengt dat het aantal hoogtepunten op vier!

En wie weet, hebben we door een extra dag nóg een extra hoogtepunt…” glimlachte ze. Uzuri grijnsde weer van oor tot oor en draaide met z’n ogen. Marieke en ik gingen de hut in om ons op te frissen voor de nacht. Zij voelde dat hij zachtjes over haar knie streek, wat doet hij nu!?

Toen realiseerde zij zich, dat hij waarschijnlijk verwonderd was over haar zwarte nylons! Opgelucht dat het dat was zuchtte ze. Spannende ogenblikken had ze gedacht dat hij haar rok verder omhoog had wilde schuiven, maar gelukkig dat was niet zo.

Ze wilde eerst protesteren, maar het was eigenlijk onschuldig. En Chara vond die strelende hand op haar knie ergens ook wel fijn. Ze kon het ergens wel begrijpen, want ook zij vond haar nylons heerlijk. Het gevoel van dat nylon op haar vingers, had haar telkens opgewonden. Dus ze kon zich een beetje indenken wat het voor die grote neger betekende. Ook de twee andere negers keken nu naar de hand van Re en vermoedelijk omdat Chara niet echt protesteerde, raakten ook zij even later met hun handen haar knieen aan.

Om de beurt streelden zij haar knieen, verwonderd over de gladde zwarte nylons. Ze hoorde hen praten maar ze verstond ze niet. Chara was in alle staten! Nog steeds schakelde Sol met de pook en telkens kwam zijn hand tegen haar kut aan. Ze voelde handen op haar knieen en gelukkig schakelde Sol nu weer verder. Hij liet de pook los, maar O mijn god, wat deed hij nu.

Hij liet zijn grote hand nonchalant tussen haar benen vallen. Dit kon niet per ongeluk zijn!! Hij drukte met haar hand vol tegen haar kut aan! Doordat de wagen telkens schommelde ging zijn hand op en neer langs haar kut. Sol keek haar even aan, maar liet zijn hand liggen. Chara lachte bedeesd terug en voelde de hand van Sol duidelijk door de kleidng heen over haar kut gaan. Zij begreep opeens dat zij nu moest protesteren, want hij wilde heel duidelijk een reaktie van haar.

Als zij nu zou protesteren, wist ze, zou hij zijn hand weg halen. Een ogenblik aarzelde zij, maar zonder verdere reaktie bleef zij wat gespannen naar hem lachen. Alsof hij haar begreep, duwde hij met zijn grote vingers door de dikke stof heen hard langs haar kut.

Chara had het niet meer, waar was zij in beland! Maar zij wilde er niet verder over wat er nog kon gebeuren nadenken. Want ook de handen van de anderen bleven zacht haar knieen strelen.

Chara was nog nooit zo opgewonden geweest. Gelukkig had zij een broekje aan en een dikke rok. Maar zij voelde genoeg. Het werd vochtig tussen haar benen. Ze wist dat betekende dat ze heet werd. Nooit was ze zo nat geweest.

Het was ook erg warm. Ze realiseerde dat ze behoorlijk zweette. Ze had zich geconcentreerd op haar knieen en op de hand van sol tegen haar kut aan, maar nu merkte ze dat het zweet tussen haar borsten liep. Ze voelde de klamme dikke kleding aan haar lichaam plakken. Wat is dat nou!!? Zij zag plotseling dat de versnellingspook, de knop van de pook had de vorm van een. Ongeveer 12 cm groot en 2 cm in doorsnee.

Jezus, hij was half zo groot en twee keer zo dik als het lulletje van haar man. Maar Chara wilde niet aan haar man denken. Sol schakelde weer en bracht die lekkere penis, eh..

Nu liet hij de pook los. Chara zag dat de penis ruim boven haar kut uitkwam. Een hele ondeugende vage gedachte kwam in Chara op. Maar ze vergat het snel weer. Die penis, nou ja. Ik kan ook lul denken. Chara bracht ongemerkt haar hand naar de pook en pakte de lul beet. O lieve hemel wat voelt dat lekker aan. Het was van een zacht rubber en helemaal glad. Ze streek, zonder dat ze het zelf in de gaten had, liefdevol over de eikel en de schacht van de stijve lul.

De negers zagen dat ook en opeens werden ze heel opgewonden. Van schrik liet Chara de lul los, en merkte toen dat Sol de wagen tot staan gebracht had. De negers stapten uit en wenkten haar. Toen Chara ook uitgestapt was wezen ze naar een bepaalde richting. Ze zag toen dat er verscholen achter bomen een meer lag. Ze gebaarden dat zij zich daar kon wassen en opfrissen.

Blij enthousiast en opgewonden pakte Chara snel een kleine tas van de laadbak en rende opgetogen in haar dikke kleding naar het water.

Ze was blij dat ze even weg kon komen van die vier negers, want ze had zich wel erg laten meeslepen. Wat moesten ze wel niet van haar denken. Ze keek even achterom, en zag dat zij voor de negers verscholen was. Zonder nadenken liep ze met kleren en al het water in.

Zij was ook zo bezweet! O Heerlijk, wat lekker koel! Met plezier spatte zij in het water. Toen realiseerde dat zij haar kleding nog aan had en lachend liep zij naar de kant. Zij trok haar jas uit en keek even om zich heen.

Ze durfde nu ook haar blouse en haar rok uit te trekken. De natte kousen werden op een hoopje gegooid en gehuld in BH en broekje liep zij het water weer in.

O wat voelde het koele water heerlijk aan. Chara kon goed zwemmen en toen zij geen bodem meer voelde zwom zij met krachtige slagen weg. Geruime tijd genoot zij van het verfrissende water. Zij dacht toen weer terug aan wat er in de vrachtwagen gebeurd was.

Zij schaamde zich een beetje dat zij zo opgewonden was geraakt. De negers waren heel aardig voor haar en wat steekt er nou achter als zij nog nooit nylons hadden gevoeld.

Zij had het strelen wel lekker gevonden. Aan die grote hand tussen haar benen, die telkens tegen haar kut was aangekomen, wilde ze niet teveel over nadenken. Zij zag de negerjongen aan de kant staan en wenken en wijzen. O, dacht Chara, wij moeten weer verder, geloof ik. De jongen liep weg en Chara waadde naar de kant toe.

Op de kant keek ze naar haar natte kleding. Ja, die kan ik niet meer aan, maar wat nu? Ze was vergeten kleding uit een koffer te halen. Maar wacht zij had die kleine tas meegenomen. Zij opende de tas. O ja, hier had zij haar extra nylons en jarretels ingedaan. Maar daar heb ik niets aan, of. De negers hadden het geloof ik wel mooi gevonden. Zonder er verder over na te denken trok Chara schone dunne zachte zwarte nylons aan.

Zij maakte de nylons vast aan het schone kleine gordeltje en voelde zich verschrikkelijk. Zij keek naar haar benen en het degelijke grote witte broekje daarboven, zij vond het broekje maar niks. Trouwens het was ook nog hartstikke nat. Zij trok het broekje uit en ook haar BH deed ze na een korte aarzeling af.

Er was een zuchtje wind en Chara voelde de streling langs haar grote zware borsten. Ze keek nogmaals in haar tas, en O ja, dat was waar ook. In een gekke bui had ze gisteren een heel dun doorzichtig nylon witkleurig nachthemd gekocht. Nu ja het is beter dan niets. Ze zou bij de wagen wel andere kleren pakken. Ook de zwarte hoge pumps van haar zaten in de tas. Die had zij thuis vaak uitgeprobeerd. Nadat de verkoopster gezegd had dat het haar heel goed zou staan, had zij stiekem zwarte kleine schoenen gekocht met hele hoge dunne hakken eronder.

Steeds vaker had zij daarop thuis, als zij alleen was geweest, erop gelopen. Haar andere schoenen kon zij nu niet meer aantrekken. Het was stom geweest om daarmee het water in te lopen. En ze kon toch niet op haar nylonvoeten gaan lopen. Ze deed de zwarte schoenen met zeker tien centimeter hoge hakken aan en Jezus, het was hier wel moeilijk lopen, want de hakken zakten af en toe weg in de grond..

Ze deed de natte kleren in de tas en opgefrist liep ze terug naar de wagen. Ze voelde zich toch wel opgelaten. Het was eigenlijk niet normaal er zo bij te lopen. Chara voelde hoe haar zware borsten deinden en klotsten. Zij was dat niet gewend. Altijd had zij van die grote stevige bustehouders gedragen en nu liep ze voor het eerst in haar leven zonder een bustehouder. Ik moet proberen ze niet teveel te laten schudden als ik bij de mannen terug kom, dacht ze. Wat zullen ze anders denken!!

Ze keek even naar beneden en zag dat haar grote zware volle borsten duidelijk zichtbaar waren door het dunne nylon. Je kon alles wel heel erg goed zien. Zij had net zo goed naakt kunnen lopen! Ook de rest van haar vormen waren duidelijk afgetekend. O, ik hoop maar dat ze ergens mee bezig zijn, zodat ik snel wat anders aan kan trekken. Want dit was te gek. Ze zouden misschien wel verkeerd over haar gaan denken.

Ze liep bijna naakt door de rimboe. Ze schaamde zich opeens enorm. Maar het was ook wel lekker. Het was warm en op een of andere manier voelde ze zich vrij! Maar toen bedacht ze weer dat ze idioot bezig was. Waar ben ik mee bezig? Ik lijk wel gek! Ze voelde zich ergens opgewonden en maar anderzijds ook erg opgelaten, vooral toen ze bedacht dat zij ook geen broekje aan had! Ze liep om wat bomen heen en was langzamer gaan lopen.

Ze wilde eigenlijk terug gaan maar waar naartoe!? Haar kleren lagen in de koffer en die lag op de laadbak van de kleine vrachtauto O lieve hemel. De mannen stonden op haar te wachten.

Voorzichtig lopend naderde zij de wagen. Toch gingen haar zware borsten duidelijk zichtbaar nog flink heen en op en neer. Een van de negers zag haar en gaf een kreet! Direct keken ook de anderen haar kant uit. Ze zag dat de ogen van de negers als schoteltjes werden. Zij geloofden hun ogen niet! Eerst was Chara gekleed geweest in die dikke kleding en nu liet ze onbeschaamd eigenlijk haar hele geile naakte lichaam zien! Want het dunne doorzichtige niemendalletje maakte het alleen maar geiler.

Chara wist zelfs niet hoe geil ze eruit zag. Ze wilde snel een koffer pakken, maar dat wilden de mannen niet. Nee Chara moest op een boomstronk gaan zitten en zij voelde het hout tegen haar blote billen.

Onwennig, want zij voelde zich nu erg naakt, deed ze haar benen bij elkaar. Het was eigenlijk bezopen, dacht Chara. Hier zit ik, midden in Afrika met vijf opgewonden negers. En dat bijna zonder kleren aan! Ze had net zo goed niets aan kunnen trekken!! Want het leek wel of zij nu nog meer liet zien als dat zij naakt was geweest. De negers gingen om haar heen zitten en keken haar vol bewondering aan. Sol, kwam naast haar zitten op de grond en zijn gezicht was nu op gelijke hoogte van haar gezicht.

Zo'n beer was hij. Maar zij was natuurlijk wel klein. Vol ontzag keek zij naar zijn lichaam, die in het shirt en korte broek goed zichtbaar was. Vol bewondering maar ook met wat angst keek zij naar de kabels van spieren van zijn armen en benen. Nog nooit had zij iemand gezien, die zo groot, breed en gespierd was. Weer keek Chara naar de opvallende dikke grote bulten in de korte broeken van de negers. Zelfs de jongen had een grote bult.

Maar de bult van Sol was gigantisch. Chara vroeg zich verbaasd af, wat die negers daar toch hadden. Zij vermoedde een of ander gebruik van een koker of zoiets. Zij wist dat er stammen waren, die er vreemde gewoontes op na hielden. Zij had op tv wel eens naakte negers gezien, die grote kokers om hun penis, hun lul hadden gehad.

Zij dacht dat deze negers ook zoiets hadden. Zo groot waren de bulten. Sol toonde een brede platte plank aan haar en zij zag dat er allemaal sieraden op lagen. Het waren sieraden zoals de sieraden om de nekken van de negers, alleen anders.

Zij zag een enkele ringetje, twee ringetjes, drie ringetjes tot aan vele ringetjes, die aan elkaar een sieraad waren. Allemaal zaten ze vast aan een leren koordje. Chara begreep dat zij een sieraad mocht hebben. Ze pakte een sieraad van drie ringetjes waaraan twee soortgelijke penisjes aan vastzaten, zoals de stijve lulletjes die om de nekken van de mannen hingen. Zij hoorden de negers opgewonden reageren. Alsof zij gehoopt hadden dat zij dat sieraad zou pakken.

Sol probeerde wat duidelijk te maken en wees lachend naar de vier anderen en naar zichzelf en volgens naar het sieraad en Chara, die het in haar handen hield. Zij kreeg sterk het gevoel dat het iets erotisch was!!!

Maar Sol pakte vriendelijk het sieraad terug en schudde zijn hoofd. Hij pakte een paar andere sieraden en liet die haar zien. Zij begreep dat zij 1 van die sieraden mocht hebben. Zij zag een wat lang staafje met aan het einde een verdikkinkje. Dat was een kleine lul! Het stijve lulletje was kleiner dan die van sieraden van de mannen. Ja, dat klopte, want de mannen wezen naar het sieraad en naar haar borsten. Ze kreeg een rood hoofd en pakte snel een ander sieraad. Dat leken wel twee lippen in zo'n ringetje.

Sol wees toen naar het midden van haar benen en naar zijn mond. Jezus, volgens mij wijst hij naar mijn kut en naar zijn mond. Wat bedoelt hij nu??. Zij zag nog andere sieraden, maar snel pakte zij en eerste sieraad weer, het staafje met het lulletje en deed deze over haar hoofd om haar nek. Chara voelde en zag dat vijf paar ogen direct naar haar zware borsten keken die daardoor in beweging werden gezet. Zij schrok van hun felle en gulzige blikken. Maar veel tijd om daarover na te denken had ze niet want ze zag dat de negers opgewonden opstonden en gebaarden dat zij moest meelopen naar de vrachtwagen.

Sol deed de deur open en wees op de versnellingspook met de kunstlul aan het einde en toen op het sieraad om haar nek. Zij begreep direct dat zij de verkleinde uitgave van de versnellingspook had gekozen.

Maar wat was de bedoeling daarvan? Maar lang kon zij daar niet over nadenken, want zij werd van de auto weggetrokken en moest een paar meter van de auto blijven staan. Zij zag dat de negers in een kring om haar op de grond gingen zitten. Zij wist niet wat te doen. De negers keken weer vol vuur, en hartstocht en intens naar Chara.

En vooral naar haar geile bijna naakte en duidelijk zichtbare lichaam. Beschaamd probeerde zij dan haar handen voor haar kut en dan weer voor haar borsten te doen, want ze werd wel een beetje bang van die grote negers. Door hun gebaren begreep zijn dat zij zich rond moest draaien. Zij deed dat wat angstig en langzaam en met schroom draaide ze rond. Zij zag telkens een andere neger. Zij begreep opeens dat zij zodoende heel haar lichaam goed konden zien.

Zij werd door de intense blikken wel wat opgewonden. Zij wilden haar zien! Zij wilden van haar lichaam genieten! Zij hadden vermoedelijk nog nooit een blanke vrouw gezien met blond haar! En was zij eerst nog wat bevreesd als snel deed zij toch onbewust haar best om haar lichaam aan de negers te tonen. Hier draaide zij, midden in de rimboe, rond voor vijf opgewonden negers. Zij zette haar rechtervoet naar rechts en vervolgens zette zij de linker ernaast.

Zo draaide zij maar rond. Af en toe draaide zij de andere kant op. Chara raakte in een soort roes Zij werd steeds opgewondener en kreeg ook steeds meer lef. Zij voelde zich nu net zo als die ene keer met de twee arbeiders. Alleen was het nu nog veel opwindender! Zij was nu bewust wat zij deed en zonder er verder te willen nadenken werd zij steeds brutaler. Want al was het natuurlijk bezopen wat ze deed, maar. Toen zij aan dat woord dacht, raakte ze nog meer van de kook.

Op haar hoge hakken zette zij haar benen steeds verder uit elkaar. Ook draaide zij haar voeten naar buiten zodat haar benen steeds wijder werden neergezet. Natuurlijk wist zij, dat zij daardoor haar kut door het doorzichtige witte nylon liet zien, maar dat wond haar juist zo op!

Zij vouwde haar handen achter haar hoofd en daardoor spanden haar zware tieten naar voren. Zij trok zo haar joekels omhoog, als het ware deze aan de negers aanbiedend. Zij zag de ogen van de negers, toen zij dat deed groter worden. Zij bracht haar armen naar boven en spreidde ze.

Ze liet alles schaamteloos zien. Zij zette haar voeten ver uit elkaar en zij liet schaamteloos steeds weer haar iets openstaande kut aan de geile negers zien. Zij dacht weer even terug aan die keer met die arbeiders. Toen had zij zich ook zo gevoeld, maar nu was het veel intenser en geiler.

Shemale dating den haag gratis borsten


Geen dorpje in de buurt te bekennen en ook geen boom, struik of steen waar we de kabel van de lier aan zouden kunnen vastmaken. Na lang overleg besloten Uzuri en ik dat we de meeste kans hadden om los te komen als we iets onder de banden van de auto konden krijgen. Aangezien er geen materiaal in de wijde omgeving te vinden was bleef er niks anders over dan onze kleding daarvoor te gebruiken. Ik had dit al eens eerder in een stripboek gezien en hoopte maar dat het zou lukken. Hij gaf Rian de opdracht om de omgeving in de gaten te houden zodat we niet plotseling verrast zouden worden door een leeuw of ander roofdier terwijl wij bezig zouden zijn de jeep los te krijgen.

Ze klom bovenop de motorkap van de jeep met in haar hand het geweer van Uzuri en met haar andere hand boven haar ogen speurde ze angstig de omgeving af. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, trok Uzuri zijn kaki blouse en korte broek uit en legde die voor de voorwielen. Ik zag Marieke met meer dan gemiddelde interesse naar zijn gespierde zwarte lichaam kijken, waarbij haar blik vooral even gefixeerd bleef op zijn goed gevulde short!

Ik knipoogde lachend naar haar en volgde toen zijn voorbeeld en kleedde me ook tot op m’n short uit. Afwachtend keken Uzuri en ik de anderen aan. Geert was de volgende die zijn kleding ter beschikking stelde en toen konden Marieke en Rian niet meer achter blijven. Aarzelend begon Rian haar blouse open te knopen en toen ze daar mee klaar was stond Marieke al in haar witte string en beha naast de jeep.

Nu zag ik Uzuri op zijn beurt haar bekijken en zijn ogen twinkelden bij het zien van haar ferme D-cup en de ronde billen! Uiteindelijk stond ook Rian in haar ondergoed, een blauwe kanten slip en bijpassende beha, op de motorkap. Nadat ik dat plaatje eens goed in me had opgenomen, hielp ik Uzuri met het neerleggen van de kleding zodat de modderlaag zo goed als bedekt was. We rolden de kabel van de lier uit en nadat Marieke achter het stuur was gaan zitten, trokken Uzuri, Geert en ik de kabel strak.

We hadden meteen succes! De wielen rolden over de kledingstukken die op hun beurt diep in de modder werden gedrukt, maar het gevaarte kwam in beweging. We trokken uit alle macht aan de kabel en Marieke hield de jeep aan het rollen.

Een minuutje later stond de jeep op het zanderige pad en kon op eigen kracht weer vooruit komen. Terwijl Uzuri de kabel van de lier weer binnen haalde, gingen Geert en ik onze kleding verzamelen. Alles zat zwaar onder de modder en Rian vroeg zich af hoe we dat weer aan zouden kunnen doen. Uzuri stelde haar gerust door te zeggen dat we wat verderop een snelstromende rivier zouden kruisen waarin we de kleren zouden kunnen wassen.

Bij deze temperatuur is het dan droog ruim voordat we het dorp van de Nguna-stam bereiken. Uzuri haalde slechts zijn schouders op en knikte bevestigend. Ondergoed is toch ook kleding? En onthoud goed Geert; dit is Afrika man! Rian keek hem afkeurend aan en toverde toen ergens een fles zonnebrandcrème tevoorschijn en begon zich uit voorzorg tegen de felle Afrikaanse zon in te smeren. Ze gaf de fles rond en terwijl Uzuri weer achter het stuur kroop smeerden wij onszelf in.

Marieke was met de fotocamera in de aanslag voorin naast Uzuri gaan zitten en wanneer ze een springbok, zebra of giraffe zag, stond ze op om vanuit de jeep de dieren op de gevoelige plaat vast te leggen. Op die momenten zag ik Uzuri zijn hoofd opzij draaien en haar billen goedkeurend bekijken.

Ik tikte hem op een keer op de schouder en zei: Maar toen hij in de binnenspiegel naar mij keek en zag dat ik lachte, reageerde hij met een brede grijns: Stiekem keek ik opzij naar Geert en Rian en waar ik bij Rian een voorzichtig lachje om haar mond zag, zag ik totale afkeuring op het gereserveerde gezicht van Geert.

Ik kon het toch niet nalaten om te zeggen: Het koele water nodigde ons allemaal uit om snel uit de jeep te komen en zo stonden we op een rij de modderige kleding schoon te wassen. Marieke stond voorover gebogen en daarbij rolden haar borsten bijna uit de beha. Uzuri keek haar met een brede grijns op z’n gezicht aan en ze lachte verleidelijk terug en gooide hem een handvol water toe. Dat was het begin van een miniatuurwatergevecht en ze spatten elkaar helemaal nat.

Ik keek vanuit m’n ooghoek naar Rian en zag haar, verborgen voor haar man, lachen. Ze draaide zich wat meer om zodat ze met haar rug naar Geert stond, en waarbij ik nu recht in haar kleine behaatje keek. Plots keek ze me aan en ik voelde me betrapt en wilde me al verontschuldigen toen ik haar lief zag lachen.

Ze ging op de met keien bedekte bodem van de rivier zitten en zuchtte: Ik voelde me kleuren, en toen ik haar aankeek lachte ze geheimzinnig. Naast mij waren Marieke en Uzuri inmiddels gestopt met hun watergevecht en ik draaide maar snel mijn blik hun kant op. Uzuri haalde z’n schouders op en lachte: Ik stootte Marieke aan en lachend, althans vier mensen, klommen we in de jeep.

Nadat we een half uurtje op weg waren, waren de T-shirts en blouses die aan de jeep wapperden al zover gedroogd dat we ze weer aan konden trekken, en nog eens een half uurtje later lukte dat ook met de broeken. Toen we het dorp van de Nguna’s binnen reden waren we dan ook weer helemaal gekleed. Daar hebben we dan alle moeite voor gedaan om fatsoenlijk voor de dag te komen”, lachte Marieke, stootte me aan en wees naar de stamleden die naar de auto kwamen lopen. Zowel de mannen als de vrouwen droegen slechts een rokje van smalle, elkaar overlappende strookjes ruw leer.

Voor de rest waren ze op versierselen om nek, armen en enkels na, naakt. Het viel op dat het over het algemeen allemaal ouderen waren; dunne, pezige mannen en gezette, dikke vrouwen met grote hangborsten. Uzuri verklaarde ons dat het slechts aan de ouderen voorbehouden was om vreemdelingen te ontvangen en dat zij eerst het vertrouwen in de gasten moesten hebben alvorens de jeugd zich in hun buurt mocht vertonen. Ik stootte haar aan ten teken dat ze stil moest zijn.

Een van de oudere mannen begon te praten en stak Uzuri z’n hand toe. Gedurende het hele gesprek hielden ze elkaars handen vast. Toen de man uitgesproken was, sprak Uzuri in dezelfde vreemde taal terug tegen hem en daarna richtte hij zich tot ons.

Geert nam nu het woord en zei tegen Uzuri: Zeg hem dat we vereerd zijn samen met hen te mogen eten en dat we uitkijken naar hun opvoering.

Geert was zo trots als een pauw dat het dorpshoofd hem persoonlijk aansprak en keek verwaand rond. Marieke knipoogde stiekem naar Uzuri en mij en we moesten alle drie een beetje lachen. Toen we ’s avonds door Uzuri bij onze slaaphutten opgehaald werden en op het dorpsplein aankwamen, zat daar al een grote kring Nguna’s op op de grond uitgespreide kleden.

We kregen een plaats aangewezen en gingen zitten. Uit de dichtstbijzijnde hut kwam een jonge vrouw gelopen met een pakket in haar hand.

Een vrouw, naar later bleek de vrouw van het dorpshoofd, stond op en begon te praten. Toen ze uitgesproken was, vertaalde Uzuri haar woorden. Daarom hebben ze voor ons traditionele Nguna kleding en versierselen. Iedere keer als ze bukte schoof haar rokje op en toonde ze haar stevige gladde bruine billen. Hij lachte met me mee en zei, terwijl hij veelbetekenend z’n wenkbrauwen ophaalde: Ze wisselden weer wat woorden en toen keek hij ons aan: Je denkt toch niet dat wij hier in zo’n apenrokje gaan rondlopen?

En zei denken en verwachten dat ook! Dit is Afrika, man! Wij zijn gast in hun dorp en volgens Afrikaans gebruik passen wij ons dan aan. Was jij trouwens niet degene die bij aankomst in het dorp tegen het dorpshoofd zei blij te zijn met hen samen te mogen zijn?

Marieke en ik stonden als eerste op om naar onze hut te lopen en ons om te gaan kleden. Rian stond ook op en keek boos naar haar man die toen ook maar zwichtte. In het televisieprogramma ‘Groeten uit de rimboe’ hadden we al gezien hoe blij inheemse stammen konden zijn als je als gast jezelf aanpaste aan hun gebruiken en kleding en we besloten dan ook niet moeilijk te doen.

Op vakantie naar Spanje of Kroatië gingen we ook met groot gemak naar het naaktstrand, dus waarom zouden we dan hier niet in een rokje rond lopen? We kleedden onszelf helemaal uit en hielpen elkaar het rokje aantrekken.

Ze keek me vragend aan. Weet zeker dat in ieder geval één iemand het leuk vindt om te zien…” Ze keek me aan en glimlachte naar me. Het is een aardige gast. Terwijl ze krom stond kwamen haar billen onder de rok uit en ik maakte van de gelegenheid gebruik om ze vast te pakken.

Ze veerde overeind en zei: We schrokken van het gejoel op het moment dat we de hut uitkwamen en in een reactie greep Marieke m’n hand vast. Bij onze hutten stond een groepje vrouwen uitbundige keelgeluiden uit te stoten en te dansen.

Uzuri kwam, ook gehuld in een rokje van leer, met een brede grijns op z’n gezicht naar ons toelopen en stelde ons gerust. Ze joelen van blijdschap. Ze zijn het niet gewend dat toeristen zich zo goed aanpassen als jullie.

De meeste toeristen die hier komen willen wel een rokje aan maar doen dat over hun broek heen en de vrouwen houden altijd een shirtje of minstens een beha aan!

Ze maakte een sprong en begon wederom te joelen. Het geluid om ons heen verstomde heel even en Uzuri draaide zich om. Geert en Rian kwamen ook hun hut uit.

De vrouwen begonnen aan Geert en z’n vrouw te plukken en kakelden om het hardst. Uzuri legde hen uit waar het over ging maar Geert’s hoofd werd rood en hij zei: Mijn vrouw houdt haar slip en beha aan en ook ik houd m’n ondergoed aan. Ze trokken teleurgestelde gezichten en draaiden zich weer om naar Marieke en mij. Ze hadden potjes met een soort van pasta erin bij zich en keken ons vragend aan.

Ze wezen op de op hun huid aangebrachte strepen en tekens en keken ons weer vragen aan. Als verwacht wilde Geert niet hebben dat hij en z’n vrouw de versierselen ook aangebracht kregen, maar nu kwam Rian in opstand en duwde hem aan de kant. Zonder hem aan te kijken knikte ze naar de vrouwen en zei intussen bits tegen hem dat ze haar eigen beslissingen wel kon nemen. Toen de vrouwen klaar met haar waren vertrokken we, voorafgegaan door de joelende en dansende vrouwen, weer naar het dorpsplein.

Daar aangekomen begon de gehele stam bij het zien van ons, te dansen en te zingen. Dat ging een poosje door tot het stamhoofd opstond en een gebaar maakte. Meteen werd het stil en ging iedereen zitten. Hij sprak in z’n eigen brabbeltaaltje weer enige woorden van dank naar ons uit en toen was het tijd om te gaan eten. Terwijl wij ons omkleedden hadden de Nguna’s aan twee reusachtige spitten vlees gestoken, dat nu rondgedraaid werd boven een paar grote vuren.

Als eersten kregen wij opgediend en het vlees smaakte lekker. De angst die we vooraf hadden om dingen te moeten eten die we niet zouden lusten, bleek ongegrond te zijn. Zij hadden natuurlijk ook geleerd van de vele toeristen die dit dorp inmiddels bezocht hadden en de maaltijd was eerder Europees als Afrikaans te noemen. Na het eten klapte het stamhoofd in zijn handen en een groep jonge mannen en vrouwen trad aan.

Het was inmiddels schemerig geworden. De jonge mannen en vrouwen, ook slechts gekleed in een kort leren rokje, begonnen te dansen op muziek die door een viertal trommels werd gemaakt en ze werden met zang begeleid door de mannen en vrouwen uit de kring van toeschouwers waarin ook wij zaten.

Ze sprongen hoog in de lucht om daarna zwaar op hun voeten op de stoffige grond te landen. Ondanks dat er maar vier trommels waren klonk de muziek mooi en de zang maakte het kompleet. De dansers werden opgezweept door het ritme van de trommels en hun sprongen werden steeds hoger.

Het stof van de grond dwarrelde omhoog en maakte hun benen tot aan de knieën wit. Ik keek opzij naar Marieke die zat te genieten van dit schouwspel. Ze merkte dat ik keek en keek terug: De dans of die zwaaiende zwarte slangen die onder hun rokjes uitkomen?

Maar ook de zang en dans zijn leuk hoor. Als ik dat zo zie krijg ik ook zin om te dansen. Als er iets is dat Marieke graag doet, is het dansen en dus stond ze meteen op en liet zich door Uzuri leiden richting de kring van dansers. Een luid gejoel steeg op uit de kring van toeschouwers en sommige mensen stonden op en begonnen verheugd in de lucht te springen toen Uzuri en Marieke mee begonnen te dansen met de jongelui.

De dansers vonden het prachtig en deden hun uiterste best de twee gasten de dans bij te brengen. De toeschouwers zongen en wij deden ons best om mee te zingen met de voor ons onbekende woorden.

Het was één groot gezellig feest op het dorpsplein! Toen de dans ten einde was, kwamen Marieke en Uzuri bezweet weer zitten. Het duurde echter niet lang of wij werden door de enthousiaste Nguna’s weer gevraagd om mee te dansen. Ze stond op, pakte Uzuri’s hand vast en samen gingen ze meteen op in het traditionele gedans. De vrouwen gingen in een kring staan en de mannen in een kring eromheen.

Tegengesteld in draairichting dansten ze rond en bij een bepaalde verandering van het ritme van de trommels dansten de vrouwen met hun billen naar achteren tegen het kruis van de man die achter haar stond en daarbij zongen en joelden ze om het hardst.

Ik keek naar mijn vrouw die vol overgave en met een rood hoofd mee deed. Begin Sex NL French Canadian Porn Volwassen naakt paar maakt seks op het strand Deze pagina vereist Adobe Flash Player. Volwassen naakt paar maakt seks op het strand - sex film in de categorie Sex op het Strand. Sex op het Strand. Naakt amateur paar probeert om seks te maken op het strand 8m: Een naakt paar op het strand gevangen op voyeur camera 7m: Een volwassen vrouw is helemaal naakt op het strand 6m: Hoger paar maakt seks op het strand 7m: Een amateur paar maakt seks op een afgelegen strand 1m: Paar maakt seks op het strand met mensen in de buurt 8m: Paar maakt seks op het strand en is verfilmd voyeur 6m: Amateur paar maakt sex op het strand 8m: Paar wordt geheim bij het strand gefilmd terwijl vrouw een pijpbeurt maakt 6m: Een volwassen vrouw maakt orale seks op het strand met nudisten 4m: Sex thuis met zwarte man en een volwassen paar 7m: Paar is betrapt op het strand maken ze sex 7m: Een sexy volwassen vrouw naakt op de camera 6m: Een volwassen vrouw naakt in de voorkant van de man van pizzabezorger 0m: Een volwassen vrouw naakt in de voorkant van de man van de levering 0m: Naakt pussy op het strand 4m: Een vrouw naakt in het strand 2m: Gevangen naakt op het strand 0m: Naakt kutjes op het strand 1m: Twee vrouwen topless en naakt op het strand 1m: Paar maakt anale seks in bed 6m: Zwart paar maakt seks op kantoor 1m: Paar uit Latina America maakt seks 7m: Sexueel Ervaren Belangstelling voor: Panty's, Sex Speeltjes, Exhibitionisme Laatst bewerkt: De milf krijgt haar gezicht vol sperma, Twee geile rijpe wijven neuken gezamenlijk twee jonge kerels, Zoek een leuke sexbuddy.

Panty's, Sex Spelletjes, Mastrubatie Laatst bewerkt: Horst aan de Maas Leeftijd: Een trio op de veluwe pijpen en neuken, Jongen anaal geneukt tijdens kwartet, Twee bloed geile dames dele samen een heerlijke dikke pik.

About the Author